Bra betyg till akutmottagningarna

2013-11-04

Patienterna blir väl bemötta och har stort förtroende för personalen på akutmottagningarna i Blekinge. Det visar den patientenkät som gjordes i våras.

Enkäten, som besvarats av patienter på akutmottagningen i Karlskrona och dagakutmottagningen i Karlshamn, ger akutvården höga betyg på flera områden. Patienterna känner att personalen bemöter dem med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Dessutom känner de förtroende för personalen på akutmottagningarna. Så här uttrycker en av patienterna det:  "Denna grupp människor från läkare, sköterska, röntgen var helt fantastiska. Ett totalt sammansvetsat gäng. Inte något svammel, alla visste vad som skulle göras. Toppen!"

Snabb bedömning

Akutmottagningarna har också blivit bättre på att ge patienterna en snabb bedömning av deras tillstånd när de kommer dit. En första bedömning görs av en sjuksköterska som använder sig av ett beslutsstöd för att bedöma allvarlighetsgraden.

-Det gläder mig att vi lyckats minska slöseriet med patienternas tid och den oro det kan innebära att behöva vänta på en första bedömning, säger verksamhetschefen Mats Berggren.

Smärtlindringen behöver förbättras

När det gäller smärtlindring vill verksamhetschefen dock se förbättringar. På frågan om patienterna upplevde att personalen gjort vad de kan för att lindra deras smärta sjönk resultatet sedan förra undersökningen.

-Så ska det inte behöva vara. Vi har verktyg, som skalor för att skatta smärta och möjlighet att använda generell ordination. Den innebär att man i många fall kan sätta in smärtlindring utan att behöva vänta på en specifik läkarordination, det beror på vilka symtom som patienten har. Vi ska lyfta smärtombudens roll på akutmottagningarna för att bli bättre på smärtlindring, lovar verksamhetschefen Mats Berggren.

Undersökningen genomfördes de sista veckorna i april 2013, med 400 enkäter på akutmottagningen i Karlskrona och 200 på dagakutmottagningen i Karlshamn. Svarsfrekvensen blev drygt 50 procent. Resultatet för dagakutmottagningen i Karlshamn är inte jämförbart med resultatet från den patientenkät som gjordes 2010 på grund av de förändringar som gjorts i verksamheten mellan de båda mätningarna. Då undersökningen i Blekinge inte gjordes samtidigt med den nationella patientenkäten på akutmottagningarna hösten 2012 redovisas inte resultatet på SKL:s hemsida.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:41