Blekingesjukhuset förstärker bemanningen i sommar

2013-02-01

Blekingesjukhuset ska bedriva en god och säker vård året runt, även på sommaren när personalen ska ha semester. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i går om en rad åtgärder för att säkra god tillgänglighet och säkerhet i sjukhusvården i sommar.

- Vi bygger vidare på de positiva erfarenheter vi har från sommaren 2012, säger landstingsrådet Per-Ola Mattsson.

Sammanlagt satsas i år 7,2 miljoner kronor för att säkra god sjukhusvård under sommaren. Finansieringen ska först beslutas av landstingsstyrelsen.

Ett besvärligt bemanningsläge sommaren 2011 skapade problem för både patientsäkerheten och arbetsmiljön på Blekingesjukhuset. Tack vare en rad förbättringsåtgärder avhjälptes problemen inför sommaren 2012. Bland annat förtidsrekryterades ett stort antal sommarvikarierande sjuksköterskor och undersköterskor redan under våren, något som kommer att göras även i år.

En annan satsning som görs för patientsäkerheten handlar om kapacitet för akuta operationer.

- Vi vill, om det är möjligt, bemanna ett extra operationslag för att undvika väntetider till akuta operationer, berättar Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö.

Kostnaden för sommarbemanningen beräknas i år bli lägre eftersom fler ordinarie läkare är anställda, vilket minskar behovet av dyra hyrläkare.

Extra satsning för minskade köer

Blekingesjukhuset gör i år en extra satsning för att minska köerna. Sjukhuset vill ha så god tillgänglighet att man kan få del av statsbidraget för kömiljarden även under sommarmånaderna. För att klara detta kommer 10 vårdplatser på den ortopedkirurgiska avdelningen vara öppna under fyra veckor.

Mål och mått godkändes

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid dagens sammanträde även mål och mått i Blekingesjukhusets verkställighetsplan för 2013, där just kömiljarden är ett av målen. Andra mål handlar om att registrera samtal om levnadsvanor med patienter och att personalen ska bli bättre på att följa hygienrutiner och klädregler.

Andra exempel på mål ut verkställighetsplanerna är att folktandvården ska förbättra tandhälsan hos länets 19-åringar, så att den hamnar i nivå med riksgenomsnittet, medan psykiatrin och habiliteringen har mål om förstärkt tillgänglighet till vuxenpsykiatrin och habiliteringen.

Ny chefläkare

Peter Valverius blir ny chefläkare för psykiatrin och habiliteringen i Blekinge, enligt ett annat av nämndens beslut i dag. Han tillträder den 11 mars. Peter Valverius är psykiater och kommer förutom att vara chefläkare att arbeta som överläkare inom psykiatrin.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:41