Blekingesjukhuset föreslås få utökad budget

2013-04-19

Blekingesjukhuset bör få en förstärkt budget i år. Det anser hälso- och sjukvårdsnämnden.

I samband med torsdagens sammanträde fattade nämnden flera beslut om Blekingesjukhusets ekonomi. Nämnden vill att landstingsfullmäktige förstärker Blekingesjukhusets budget med 45 miljoner kronor. Utöver det behövs åtgärder som leder till en budget i balans vid årets slut. Det innebär att personalkostnaderna behöver minska med 20 miljoner kronor.

- Genom att förändra personalstrukturen kan kostnaderna minska och en åtgärd som får snabb effekt är att planera för uttag av semesterdagar utan ersättare, säger Per-Ola Mattsson.

Beslutet om att begära utökad budget är en konsekvens av den redovisning som lämnades i samband med föregående sammanträde. Då redovisade Blekingesjukhuset en prognos som visade att sjukhuset kommer få ett underskott på över 80 miljoner kronor vid årets slut, om inga åtgärder vidtages.

Ett skäl till ökade kostnader är att nästan 2 000 fler patienter har varit inlagda på sjukhuset jämfört med 2009. Det har lett till att sjukhuset på olika sätt utökat sina vårdplatser och därmed också behövt mer personal. En annan förklaring till Blekingesjukhusets ökade kostnader är att fler blekingar remitteras till högt specialiserad vård som bland annat finns i Lund och Malmö.

Sjukhuset arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Ett antal åtgärder redovisades för hälso- och sjukvårdsnämnden, till exempel förbättrade flöden som innebär att patienter vistas kortare tid på sjukhuset. Det i sin tur gör att vårdplatser har frigjorts, väntetiderna kortats och sjukhuset fått del av statliga pengar från den så kallade kömiljarden.

Utredning om samlokalisering av ambulanser och räddningstjänst i västra Blekinge

Det finns ett behov av mer ändamålsenliga lokaler för ambulansverksamheten i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Idag finns ambulansverksamheten i Karlshamn i egna lokaler strax intill Blekingesjukhuset, men i Olofström och Sölvesborg delar man lokal med Räddningstjänsten. Landstingsdirektör Peter Lilja ska nu tillsammans med räddningstjänsten i västra Blekinge utreda om det är möjligt att samlokalisera ambulansverksamheten i Olofström, Sölvesborg och Karlshamn.

Särskild behandling för personer med neurologiska handikapp

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att begära utökad budget för att kunna erbjuda främst barn och ungdomar behandling med konduktiv pedagogik. Bedömningen är att det behövs ytterligare 500 000 kronor, utöver de 300 000 kronor som finns budgeterade för behandlingarna. Behandlingarna genomförs hos Move and walk i Göteborg. Definitivt beslut om finansiering tas av landstingsstyrelsen.

Insatser för att trygga vården vid Sweden Rock och Östersjöfestivalen

Blekingesjukhuset bör få extra pengar för olika åtgärder som krävs för att trygga en säker och god vård i samband med Sweden Rock och Östersjöfestivalen. Till exempelvis Sweden Rock kommer cirka 35 000 besökare. Det kräver beredskap och möjlighet till snabba transporter för att kunna ta emot ett ökat antal sjuka och skadade patienter på akutmottagningen i Karlskrona. Definitivt beslut om Blekingesjukhuset ska få extra pengar tas av landstingsstyrelsen.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:41