Blekinges barnmottagningar på fjärde plats i riket

2013-10-11

"Hela vårdkedjan fungerade perfekt. Ganska imponerande faktiskt. Underbar professionell personal överallt!" Så svarade en av föräldrarna i Blekinge i den nationella patientenkäten om barn- och ungdomsvården 2013.

Undersökningen genomfördes i våras då patienter vid barn- och ungdomsklinikerna i hela landet fick besvara enkäter om hur de upplevt sitt vårdbesök. Resultatet visar att öppenvården i Blekinge, som består av barnmottagningarna i Karlshamn och Karlskrona, ligger klart över riksgenomsnittet när det gäller hur nöjda patienterna är. I det sammanlagda resultatet för öppenvården placerar sig Landstinget Blekinge på fjärde plats i riket.  

-Vi fokuserar på patienten för att det ska bli så smidigt som möjligt för denne i hela vårdprocessen. Läkare och sköterskor arbetar tillsammans och helhetstanken är väl förankrad på barn- och ungdomskliniken, säger verksamhetschefen Göran Åström.

Öppenvården i Blekinge fick ett bättre resultat än riksgenomsnittet på alla de frågor som valts som indikatorer på hur väl vården fungerar. Det handlar om delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och om man skulle vilja rekommendera mottagningen till någon annan. På två områden, helhetsintryck och bemötande, hade barn- och ungdomsklinikens öppenvård dessutom en klar förbättring jämfört med samma undersökning 2011.

Slutenvården

När det gäller barn- och ungdomsklinikens slutenvård, en vårdavdelning på sjukhuset i Karlskrona, fick Blekinge inte samma topplacering i undersökningen. Men på tre mycket viktiga områden, bemötande, helhetsintryck och om patienten kan tänka sig att rekommendera vården till någon annan, fick Blekinge bättre resultat än genomsnittet i landet.

-Det är ändå ett bra resultat med tanke på att vi hade en ovanligt besvärlig vinter med både ovanligt många patienter och många svårt sjuka patienter inlagda. Vi kommer nu att använda resultatet på kommande klinikdagar i vårt ständiga arbete med förbättringar, säger verksamhetschefen Göran Åström.

Undersökningen

Nationell patientenkät görs vartannat år på uppdrag av Sveriges landsting och regioner och resultatet redovisas i öppna jämförelser på SKL:s hemsida. Årets undersökning av barn- och ungdomsvården riktades till alla som sökt vård under fyra veckor i februari-mars, dessa fick sedan enkäter som besvarats av föräldrar eller föräldrar tillsammans med barnen. Underlaget fördelas som följer:

Enkäter (Skickade) (Besvarade)

  • Barn- och ungdomsavdelningen (64) (33)
  • Barnmottagningen Karlskrona (200) (89)
  • Barnmottagningen Karlshamn (200) (96)

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:17:45 av Jens Qwarngård