Blekinge först ut på Göran Hägglunds landstingsturné

2013-03-18

Socialminister Göran Hägglund (Kd) inledde i dag vårens turné till alla landsting och regioner. Först på programmet: Blekinge. - Syftet med turnén är att följa upp hur landstingen arbetar med regeringens viktiga reformer inom områden som tillgänglighet, patientsäkerhet och jämlik vård, säger Göran Hägglund.

Besöket i Blekinge är liksom övriga besök under våren ett dialogmöte. Under förmiddagen har Göran Hägglund haft överläggningar med landstingsledningen. I eftermiddag får socialministern information om hur Landstinget Blekinge arbetar med att förbättra patientsäkerheten när det till exempel gäller hygienrutiner och klädregler, äldres läkemedel, trycksår och recept på antibiotika.

- Jag ser särskilt fram emot att få höra mer om det framgångsrika arbetet med att minska läkemedelsförskrivningen till äldre. Blekinge var tillsammans med landstinget i Västmanland ensamt i landet med att minska äldres olämpliga läkemedel med tio procent, säger Göran Hägglund.

För landstingsledningen innebär besöket ett välkommet tillfälle att visa upp resultaten av hängivet arbete och att få tillfälle att diskutera angelägna frågor öga mot öga med den minister som har det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige.

- Alla punkter i programmet rör på olika sätt patientsäkerhet och frågor där regeringen tydligt signalerat vikten av att vi når goda resultat, allt för att Blekingeborna ska få ett bra, tryggt och säkert omhändertagande. Att få en hel dag tillsammans med socialministern är självklart mycket givande för oss, säger landstingsdirektören Peter Lilja.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:40