Blekingarna får snabbare vård

2013-05-31

Tillgängligheten till vården i Blekinge ökar. Det framgår av delårsbokslutet som idag godkändes av hälso- och sjukvårdsnämnden.

I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde antogs delårsbokslutet för Blekingesjukhuset, folktandvården, primärvården och psykiatri- och habiliteringen. Bokslutet visar att väntetiderna till besök och behandling på Blekingesjukhuset har kortats rejält. I januari i fjol var det till exempel 65 procent av patienterna som fick tid för besök senast inom 60 dagar. Motsvarande siffra för mars 2013 var 85 procent. Kortare köer innebär också att landstinget i större utsträckning får ta del av kömiljarden, det vill säga riktade statsbidrag som syftar till att förbättra tillgängligheten.

Psykiatrin i Blekinge har sedan tidigare god tillgänglighet och lever upp till de krav som vårdgarantin anger. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet för barn med psykisk ohälsa. Dessa krav lever barn- och ungdomspsykiatrin upp till. Psykiatrin i Blekinge har dessutom beslutat om extra höga krav på god tillgänglighet. Flertalet verksamheter klarar även dessa krav.

Även väntetiderna till ett besök i folktandvården har blivit kortare. Det beror på att folktandvården lyckats väl med att rekrytera nya tandläkare. Det gör att man snabbare kan erbjuda tid för besök. Även primärvården arbetar för att förbättra tillgängligheten, bland annat är väntetiden till ett första läkarbesök i primärvården kortare än i riket i genomsnitt.

Fokus på miljöfrågorna

Hälso- och sjukvården i Blekinge har fortsatt fokus på miljöarbetet, visar delårsbokslutet. Inom både folktandvården och primärvården pågår ett arbete för att göra verksamheten mer miljövänlig. Alla folktandsvårdskliniker liksom alla vårdcentraler ska miljöcertifieras under året.

Nollprognos för flertalet förvaltningar

Alla förvaltningar utom Blekingesjukhuset räknar med ett nollresultat vid årets slut. Enligt delårsrapporten kommer Blekingesjukhuset få ett underskott på 84,3 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet patienter som vårdas på sjukhuset har ökat rejält och därför har hälso- och sjukvårdsnämnden begärt utökad budget. Definitivt beslut om utökning för i år fattas av landstingsfullmäktige i samband med sammanträdet måndagen den 17 juni. Blekingesjukhuset ska även vidta egna åtgärder för att nå en budget i balans. På nästa sammanträde ska sjukhuset redovisa en handlingsplan som beskriver hur personalkostnaderna ska minska med 20 miljoner kronor. Blekingesjukhuset ska också, enligt tidigare beslut, inte överskrida den budget man fått för vård som ges i annat landsting eller region (så kallad köpt vård).

Ny chefläkare i primärvården

Stefan Persson blir ny chefläkare i primärvården. Han ersätter Kennert Lenhoff som går i pension. Stefan Persson är specialist inom allmänmedicin och har arbetat inom primärvården i Blekinge sedan 1983. Stefan Persson tillträder tjänsten som chefläkare den 1 oktober i år.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:40