Beredskap för akuta sjuktransporter i skärgården i vinter

2013-12-18

Nu är planeringen klar för hur akuta sjuktransporter i skärgården ska fungera under vintern 2013-2014.

Det var i början av oktober som Landstinget Blekinge fick veta att den helikopter som använts för akuta sjuktransporter i skärgården skulle flyttas från Ronneby till Visby. Sedan dess har landstinget fått besked från Sjöfartsverket om att helikoptern ska återvända till Ronneby senast den 31 mars 2014.

För att trygga tillgången till akuta sjuktransporter i skärgården under vintern har landstinget därför sett över sina larmrutiner och planeringen är nu klar. Vid behov av sjuktransporter i samband med att människor blir akut, livshotande sjuka ska man ringa 112 som vanligt. SOS Alarm har därefter ett flertal alternativ för att lösa den akuta sjuktransporten:

  • Landstinget kan vid behov larma en räddningshelikopter som finns i Visby. Räddningshelikoptern kan användas för akuta transporter i hela skärgården. En narkossjuksköterska följer med i helikoptern.
  • En svävare från Sjöräddningssällskapet i Karlskrona kan användas i östra skärgården när vattnet inte är farbart på grund av is. Även här kommer en narkossjuksköterska följa med svävaren.
  • Ordinarie färjetrafik till Aspö och Hanö.
  • Sjö- och flygräddningscentralen hjälper till med att ta fram lämpligt transportmedel som kan användas när det är is.

Ytterligare åtgärder vidtas för att trygga ett snabbt omhändertagande i akuta, livshotande situationer. Till exempel kommer det finnas personer på Aspö med medicinsk kompetens som ligger i beredskap. Dessa personer ska kunna larmas av SOS Alarm och ge akut hjälp i avvaktan på att exempelvis helikopter eller ambulans anländer.

- Det finns således en rad alternativ att välja mellan och bedömningen är att dessa ska bidra till en god medicinsk beredskap, säger beredskapssamordnare Stefan Österström.

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:23:49 av Jens Qwarngård