2013

 • Landstinget anmäler tre fall enligt lex Maria

  2013-06-27 Lex Maria

  Två fall inom Blekingesjukhuset och ett fall inom Blekinges primärvård har medfört eller hade kunnat medföra allvarliga vårdskador för patienter. Landstinget Blekinge anmäler nu händelserna till Inspektionen för vård och omsorg enligt le...

 • Nöjda kunder hos folktandvården

  2013-06-25 Nyhet, Pressmeddelande

  Folktandvårdens patienter är nöjda kunder. Det visar den kundenkät som gjordes i december där hela 88 procent av kunderna uttryckte att de var nöjda med folktandvården. - Det är ett väldigt bra resultat med tanke på att vi haft svårt at...

 • Fallskada på Blekingesjukhuset anmäls enligt lex Maria

  2013-06-17 Lex Maria

  En man i 70-årsåldern föll och bröt lårbenshalsen när han var inlagd på Blekingesjukhuset. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Två fall av självmord anmäls till Socialstyrelsen

  2013-06-17 Lex Maria

  Två patienter inom Blekinges psykiatri har begått självmord. Landstinget Blekinge anmäler nu händelserna till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

 • Topp till tå — landstingets nya tidning om hälsa

  2013-06-12 Nyhet, Pressmeddelande

  Din hälsa är en angelägenhet. För dig själv och dina närmaste i synnerhet. Men även för hälso- och sjukvården. I Landstinget Blekinges nya tidning Topp till tå står Blekingebornas hälsa i centrum.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:19:26 av Sverker Berggren