2013

 • Blekinges invånare positiva till att diskutera levnadsvanor

  2013-04-05 Nyhet, Pressmeddelande

  Blekinges invånare har inget emot att diskutera kost, motion, tobak och alkohol när de besöker vården. De är dessutom positiva till att sjukvården kan kräva rökstopp inför operationer, för att minska risken för komplikationer. Det visar ...

 • Landstinget planerar för investering i operationsrobot

  2013-04-05 Nyhet, Pressmeddelande

  Landstinget Blekinge planerar nu för inköp av en operationsrobot. Men innan ett beslut kan tas ska en konsekvensbeskrivning göras. Det beslutet tog hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med gårdagens sammanträde.

 • Självmord anmäls till Socialstyrelsen

  2013-04-04 Lex Maria

  Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att...

 • Sen upptäckt av hjärnblödning anmäls till Socialstyrelsen

  2013-04-02 Lex Maria

  En man i 70-årsåldern som sökte vård på grund av yrsel fick behandling mot dåliga blodvärden och avvikande blodtryck. Symtomen visade sig senare även bero på en blödning mellan hjärnan och hjärnhinnan, vilket krävde operation. Landstinge...

 • Effektivare förråd frigör tid till vård

  2013-04-02 Nyhet, Pressmeddelande

  Uppackning av förbrukningsvaror, hantering av förråd och textilier, städning... I dag måste vårdpersonal lägga mycket tid på sådant som landstingets serviceorganisation skulle kunna sköta. Nu startar ett projekt för att avlasta vårdperso...

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:19:26 av Sverker Berggren