2013

 • Landstinget anmäler dödsfall och vårdskada till Socialstyrelsen

  2013-05-21 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler i dag ett dödsfall och ett fall av vårdskada till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Dödsfallet berör en 80-årig man som dog efter att ha fallit från en stol på en vårdavdelning, medan vårdskadan berör en pati...

 • Patient begick självmord — landstinget anmäler händelsen

  2013-05-15 Lex Maria

  En knapp vecka efter utskrivning från en vårdavdelning vid Blekingesjukhuset begick en patient självmord. Landstinget Blekinge fullföljer nu sin skyldighet att anmäla händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

 • - Lär dig känna igen tecknen på stroke, du kan rädda liv!

  2013-05-14 Nyhet, Pressmeddelande

  Den uppmaningen kommer från Patrik "Bagarn" Rosengren, Mjällbyspelaren som efter att i höstas ha lagt fotbollskarriären på hyllan, bland annat valt att företräda strokekampanjen i Blekinge. Han vet hur viktigt det är att den som drabbas ...

 • Tandpetare orsakade dödsfall

  2013-05-13 Lex Maria

  En man i 60-årsåldern sökte sig i december till akutmottagningen i Karlskrona på grund av sväljningsproblem. Besvären visade sig bero på en tandpetare som skadat matstrupen, något som inte upptäcktes förrän efter tio dagar. Efter att fle...

 • Ovanlig tumör på nyfödd pojke borde utretts bättre

  2013-05-08 Lex Maria

  På BB i Karlskrona skickade man hem en nyfödd liten pojke utan att utreda en svullnad på benet som visade sig vara en mycket ovanlig tumör.  Blekingesjukhuset anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:19:26 av Sverker Berggren