- Lär dig känna igen tecknen på stroke, du kan rädda liv!

2013-05-14

Den uppmaningen kommer från Patrik "Bagarn" Rosengren, Mjällbyspelaren som efter att i höstas ha lagt fotbollskarriären på hyllan, bland annat valt att företräda strokekampanjen i Blekinge. Han vet hur viktigt det är att den som drabbas av stroke snabbt får vård.

För nio år sedan fick Patriks far, som då bara var 58 år, en TIA. Det är en övergående blodpropp som orsakar tillfällig syrebrist i hjärnan, men som ofta följs av en stroke. Fadern lyckades själv kalla på ambulans och fick snabbt vård, vilket är avgörande för utgången. Propplösande trombolysbehandling kan, om den sätts in snabbt, rädda livet på den som drabbats och minska skadorna på hjärnan.

- Det tog tid innan han blev bra men nu är han helt återställd, berättar Patrik som fått sitt tillnamn "Bagarn" efter fadern som var konditor i Mjällby.

Tecknen på stroke 

Patrik har läst på och kan tecknen på stroke. Om du misstänker att någon drabbats finns tre enkla kontrollfrågor:

  • Kan personen le utan att ena mungipan hänger?

  • Kan personen lyfta båda armarna och hålla dem uppe i 10 sekunder?

  • Kan personen upprepa en enkel mening utan att famla efter orden eller sluddra?

Om inte — ring 112! Vänta inte, eftersom varje sekund räknas. Ju snabbare behandling, desto mindre skador på hjärnan. Kalla på hjälp även om symtomen går över, det kan handla om en TIA, som drabbade Patriks far, som ofta är en förvarning om att en stroke är på gång.

Många drabbas 

Var sjuttonde minut drabbas någon i Sverige av stroke, och det är den tredje vanligaste dödsorsaken i vårt land. Av de 30 000 som insjuknar i stroke varje år dör 8 000 personer.

 - Det är viktigt att vi alla känner igen tecknen och kan upptäcka om någon i vår närhet drabbas. Kan vi skaffa hjälp snabbt så kan vi rädda liv, säger Patrik Rosengren.

Han har stöd i statistiken från det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Den visar att sedan den nationella strokekampanjen startade hösten 2011 har andelen strokedrabbade som fått propplösande behandling på riksnivå ökat med 25 procent.

- Baserat på de siffrorna är det idag över 60 personer som har räddats av behandlingen och lever ett normalt liv — och det tack vare att människor lärt sig känna igen symtomen och larmat 112, säger professor Lars Rosengren som är medicinsk expert  i styrgruppen för Nationella strokekampanjen.

Fler får trombolysbehandling 

Blekingesjukhuset har arbetat hårt för att kunna erbjuda trombolys till så många som möjligt och det har gett resultat. Mellan år 2011 och 2012 ökade antalet patienter i länet som behandlades med trombolys med 63 procent.

- Mätningar av patienternas funktionsförmåga före och efter trombolysbehandlingen visar på ett mycket gott resultat. Majoriteten förbättras, många återfår till exempel rörelse- och talförmågan helt, berättar Ann-Sofie Holgersson som är stroke-processledare på Blekingesjukhuset.

Undvika stroke 

Undersökningar visar dock att det hittills framförallt är äldre och kvinnor som lärt sig känna igen tecknen på en stroke. Yngre och män har inte visat samma intresse för kampanjen. Patrik Rosengren har inte helt lämnat fotbollen, och som en av tre tränare i Mjällbys 17-årslag och tränare för fotbollsgymnasiets ungdomar i Sölvesborg tänker han fortsätta sprida kunskaper om sjukdomen och han vill arbeta mer förebyggande.

- Helst vill jag se att människor inte får stroke och då handlar det om livsstilen. Rökning ökar risken för stroke, medan motion minskar den. Det handlar om vardaglig motion, som en promenad varje dag och det är något man kan göra för livet, säger Patrik Rosengren.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:45