Dags att tänka på vaccination mot TBE

2018-01-23

Personer som bör vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation bör göra det under de kommande månaderna för att hinna få ett skydd mot sjukdomen. Det gäller framför allt personer i Blekinges riskområden Aspö och Ryssberget.

TBE (tick borne encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation är en virusinfektion som sprids med fästingar. De flesta människor som smittas blir inte sjuka eller får endast milda symptom. Cirka 25-30 procent får en allvarlig infektion med hjärninflammation som kan yttra sig i form av hög feber, huvudvärk, kramper, förlamning, förvirringstillstånd och medvetanderubbning.

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge liksom i övriga Sverige. I Blekinge har fram till och med 2016 diagnosticerats 1-2 fall per år men under 2017 steg siffran till 9 fall. Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge (Aspö och Ryssberget).

Rekommendation om vaccinering

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden samt till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Under hösten 2017 gjordes två undersökningar för att ta ställning till om vaccinationsrekommendationerna i Blekinge skulle utökas. Slutsatsen blev:

1. Oförändrad rekommendation om att permanent- och sommarboende på Aspö och Ryssberget bör vaccinera sig mot TBE.
2. De personer som söker läkare och provtas för misstänkt borreliainfektion även bör överväga vaccination mot TBE, oavsett var i länet de bor.

För att få skydd mot sjukdomen inför kommande fästingsäsong bör personer i riskområdena under 60 år börja vaccinera sig i februari-mars (två doser) och personer över 60 år i januari-februari (3 doser).

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:51

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90