Bra vård i Blekinge vid tarmcancer

2018-09-18

Blekingesjukhuset har bra resultat när det gäller operationer av änd- och tjocktarmscancer och överlevnaden efter tre år är lika god som i övriga Sverige. Det visar de nationella kvalitetsregistren för 2017.

- Vi har minst lika bra kvalitet på vården här som på universitetssjukhusen och vi har de läkare vi behöver, berättar Mattias Söderholm som är överläkare på kirurgkliniken.

I Blekinge är det en mycket liten andel patienter som får återfall i operationsområdet, vilket innebär att kirurgen lyckats få bort hela cancertumören i tjock- eller ändtarmen. Det är också en låg andel patienter som fått komplikationer efter operationen. I Blekinge drabbades under 2017 bara 19 procent av patienterna av komplikationer efter en operation i ändtarmen jämfört med 32 procent i riket som helhet. När det gäller operation i tjocktarmen får 22 procent av patienterna i Blekinge en komplikation jämfört med 25 procent i riket. I Blekinge är det också en låg andel av patienterna som avlider inom 30 dagar efter operationen.

- Vi har anledning att vara stolta över resultaten och vi kan lita på siffrorna i kvalitetsregistren eftersom vi sköter vår inrapportering, säger Mattias Söderholm.

Förbättringar
Blekingesjukhuset har en hög andel kirurgpatienter som är med i forskningsstudier, som syftar till att utveckla och förbättra vården, och har sedan många år kontaktsjuksköterskor som ser till att vårdprocessen fungerar väl för patienterna. Men det finns områden som Mattias Söderholm vill förbättra.

- Jag vill korta väntetiderna men vi behöver fler operationssalar för att kunna göra det. Och jag skulle vilja att vi gör en större andel titthålsoperationer, eftersom det leder till mindre smärta och kortare vårdtid för patienten. Där behöver vi utbilda fler av våra läkare på själva titthålstekniken, säger Mattias Söderholm.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:48

Kontakt för journalister

Mattias Söderholm Överläkare Kirurgkliniken 0455 - 73 67 41
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90