Psykiatrin i Blekinge använder inte spotthuva

2018-08-21

Psykiatrin i Blekinge sätter inte spotthuva på patienter och använder över huvud taget inte den typen av tvångsmedel. De uppgifter om detta som förekommit i media är felaktiga.

Bakgrunden är en händelse tidigare i år då polisen förde en våldsam patient till den psykiatriska akutmottagningen. Polisen hade då försett patienten med en så kallad spotthuva, en plasthuva över nedre delen av ansiktet. Eftersom patienten var mycket våldsam beslöt tjänstgörande läkare att denne skulle spännas fast i bälte och därefter togs spotthuvan bort.

- Ingen läkare inom psykiatrin har beslutat om spotthuvan. Landstinget äger inga spotthuvor, utan det var polisen som beslöt att sätta på patienten en spotthuva eftersom denne var utagerande och aggressiv, säger Peter Valverius som är chefläkare för psykiatrin i Blekinge.

Däremot gjorde chefläkaren en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) med anledning av att en personlig undersökning för omprövning av bältningen inte skedde på ett korrekt sätt. Normalt ska en sådan göras efter fyra timmar, men i det här fallet dröjde det åtta timmar innan en läkare gjorde en ny bedömning på plats. Denna anmälan har till delar missuppfattats av Ivo, som därmed felaktigt kritiserat psykiatrin i Blekinge för att använda spotthuva.

- Kritiken grundas på otydlig dokumentation i journalen, men Ivo har inte heller begärt någon kompletterande utredning i frågan om användandet av spotthuva, säger Peter Valverius.

Landstinget Blekinge begär därför att Ivos beslut om kritik omprövas.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:48

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90