Människor kan tänka sig att resa längre för att få bra vård

2018-07-18

Fyra av fem personer i södra Sverige tycker att det är bra att vissa operationer endast görs på enstaka sjukhus i området om det förbättrar kvaliteten. Det framgår av en stor undersökning som är gjord med invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

- Undersökningen visar att människor är beredda att resa längre om det är bra för kvaliteten på den vård de får, säger Rita Jedlert som är direktör vid Södra regionvårdsnämndens kansli.

Över 6 000 invånare i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har svarat på frågor om samarbete inom vården i området. Av undersökningen framgår att tre av fyra personer tycker att vårdorganisationerna kan samarbeta när det gäller operationer och behandlingar som man behöver genomgå sällan i livet. Nästan lika många vill se samarbete när man som patient behöver träffa personal med specialistkunskaper.

- Samarbete behöver inte innebära att vården koncentreras till universitetssjukhusen. Vi har hög kvalitet inom flera områden och goda möjligheter att skapa specialistcentra för en del operationer och behandlingar här på Blekingesjukhuset, säger förvaltningschefen Lars Almroth.

Framtida utmaningar

Bakgrunden till undersökningen är ett arbete för att utveckla samarbetet i södra Sverige för att skapa bättre vård för patienterna. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar framöver. Befolkningen blir äldre och vi får allt bättre behandlingsmetoder, men resurserna ökar inte i samma utsträckning som behoven. Dessutom råder brist på vissa yrkesgrupper.

- Det är viktigt att vi hjälps åt sjukhusen emellan för att skapa en god och jämlik vård. Alla har rätt att, utifrån sina behov, få tillgång till samma vård oavsett var man bor, säger Rita Jedlert.

Varannan medborgare har förtroende för sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen. Men lika många upplever att vård inte ges på lika villkor. Knappt en av tio (8 procent) tror att sjukvårdens resurser är tillräckliga för att möta medborgarnas behov. Trots det anser fyra av fem (81 procent) att bästa tänkbara vård alltid ska erbjudas, oavsett kostnad. Det är ytterligare ett tungt argument för ett utökat samarbete landsting och regioner emellan.

- Det kan handla om att blekingarna får vissa behandlingar utförda i andra landsting, medan invånare i andra län kan få åka till Blekinge. Men vi kan också samarbeta i många andra vårdfrågor som tillgänglighet och kompetensförsörjning, säger Lars Almroth.

Fakta om undersökningen

6 259 invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne har svarat på frågor i undersökningen som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer. Svarsfrekvensen var 74 procent. Läs mer om samarbetet och resultatet från undersökningen på sodrasjukvardsregionen.se, under rubriken Samarbete för bättre vård.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:49

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Rita Jedlert Direktör Södra regionvårdsnämndens kansli 046-17 64 50