Psykisk hälsa och levnadsvanor hänger ihop

2018-10-03

Landstinget Blekinge har fått nästan 1,7 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet mot psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Nu startar ett treårigt projekt som ska leda till bättre vård i Blekinge.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Olika rapporter visar att allt fler svenskar, både unga och äldre, mår dåligt.

- Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår psykiskt, och tvärtom kan psykisk ohälsa leda till ohälsosamma levnadsvanor. Vår styrka inom primärvården är att vi kan se till hela människan och det faktum att kropp och själ hör ihop, säger primärvårdschefen Ros-Marie Nilsson.

Primärvården i Blekinge har nu fått statsbidrag för att utveckla arbetet mot psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. För det första året under projektet en summa på nästan 1,7 miljoner kronor, vilket är den näst högsta summan som Socialstyrelsen beviljade för det här utvecklingsarbetet. Därefter finns möjlighet att ansöka om medel för 2019 och 2020 för att slutföra projektet.

Skräddarsydd behandling

Målet är att det ska bli en naturlig del av det patienten möter på vårdcentralen, att personalen frågar hur hen mår i en vidare mening än den rent fysiska och intresserar sig för patientens levnadsvanor. Levnadsvanor som kan påverka vår psykiska hälsa är bland annat rökning, alkohol, matvanor och brist på motion. Men det kan också handla om tillexempel stress eller ensamhet.

- Men vi ska också kunna ta hand om informationen om patientens livssituation och ha något att erbjuda. Därför håller vi på att ta fram ett individanpassat behandlingsutbud ur vilket patienten kan välja just den metod som passar honom eller henne, berättar överläkaren Elizabeth Aller.

Nu börjar arbetet med att utreda hur den här verksamheten ska gå till och se till att vårdens system stöder det. Ett stort fokus kommer att läggas på vidareutbildning av personalen i hur man för samtal om psykisk hälsa och levnadsvanor. Men det ska också leda till att patienterna får en större kunskap om hur levnadsvanorna påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa.

- Om tre år har vi både kunskaperna och resurserna och en helhetssyn på människan. Patienten kommer att känna sig trygg med vad vården erbjuder, säger Ros-Marie Nilsson.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:48

Kontakt för journalister

Ros-Marie Nilsson Ros-Marie Nilsson Förvaltningschef Primärvården 0455-73 54 18 och 0734-47 12 93
Elizabeth Aller Överläkare Primärvårdsförvaltningen 0455-73 54 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90