Patientavgifter 2018

2017-12-29

Patientavgifterna som gäller från den 1 januari 2018 innehåller några mindre förändringar.

Nytt för 2018 är att du betalar 100 kronor för den vård som ges i hemmet efter att en bedömningsbil eller ambulans blivit utlarmad, och du inte behöver åka in till vården. Gynekologisk cellprovtagning blir avgiftsfri för alla åldrar.

En annan nyhet för 2018 är en avgift på 100 kronor för en bokad telefonkontakt som ersätter ett fysiskt besök på mottagning. Det handlar alltså inte om ett vanligt telefonsamtal, utan ett förbokat telefonsamtal som innehåller visa förutbestämda punkter.

Från den 1 januari 2018 ändrar Landstinget Blekinge också egenavgiften för sjukresa för dig som är beviljad färdtjänst. Det gäller sjukresor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon där egenavgiften nu blir 60 kronor för alla, även för dig som har färdtjänsttillstånd. Tidigare har de med färdtjänsttillstånd fått betala zontaxa (24 kronor per zon) men högst 60 kronor. Nu tas zontaxan bort och alla sjukresor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon kostar 60 kronor.

Egenavgiften för sjukresa med flyg tas bort helt.

På 1177.se kan du läsa mer om patientavgifter i Blekinge. De nya avgifterna blir tillgängliga på sidan den 1 januari 2018. 

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:51