Omfattande utbildningsinsatser för att stärka kvinnors hälsa

2018-02-26

Landstinget Blekinge har genomfört ett omfattande utbildningspaket under 2018 för att förbättra kvinnors hälsa med fokus på förlossningsvården. Redovisningen av detta paket är ett av besluten som landstingsstyrelsen fattade på sitt sammanträde idag.

Totalt har landstinget fått 12,5 miljoner kronor i statliga pengar som främst har använts till utbildningar.

Det gäller till exempel utbildningar i hur man förbebygger bäckenbottenskador i samband med förlossningar och utbildningar om underlivssmärtor och klimakteriet. Pengarna har också använts till hbtq-certifiering av förlossnings- och kvinnohälsovården och anställning av barnmorskor som är under utbildning.

De statliga pengarna är en del av en flerårig satsning. Landstinget Blekinge ska nu redovisa till SKL (Sveriges kommuner och landsting) vad pengarna har använts till under fjolåret och denna redovisning har landstingsstyrelsen idag godkänt.

Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp vid cancer

Landstingsstyrelsen antog även en handlingsplan för det fortsatta arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp vid cancer. Vårdförloppen syftar till att korta väntetiderna i cancervården och hittills har Landstinget Blekinge infört vårdförlopp för 28 cancerdiagnoser. Under 2018, som handlingsplanen gäller, införs vårdförlopp för ytterligare 3 diagnoser.

Handlingsplanen lämnas till Socialdepartementet enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Senast uppdaterad 2018-02-26 13:07:11 av Emma Karlsson