Fortsatt minskade kostnader för hyrpersonal i Landstinget Blekinge

2018-11-23

Den positiva trenden att minska kostnaderna för hyrpersonal inom vården håller i sig. Blekinge är ett av sju landsting som minskat sina kostnader för inhyrd personal de senaste tre kvartalen.

Den minskning av kostnaderna för inhyrd vårdpersonal, som började bli tydlig redan under första halvåret, har alltså fortsatt i Blekinge.

Kostnaderna under tredje kvartalet minskade med 20 %. I pengar motsvarar det en minskning med drygt nio miljoner kronor. I riket totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med ca 4 % under samma period.

Det som sticker ut mest det här kvartalet är att Blekingesjukhuset minskat sina kostnader för inhyrda sjuksköterskor med 70 %. Även bland läkarna har kostnaderna minskat på Blekingesjukhuset med 12 %, jämfört med samma period 2017.
– Det har gjorts ett fantastiskt arbete på många håll, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth. Ett exempel från Blekingesjukhuset är att de jobbat med att effektivisera hanteringen av vårdplatser vilket har lett till ett minskat behov av att hyra in personal för att hålla vårdplatser öppna. Detta utan att äventyra patientsäkerheten eller att antalet återinläggningar har ökat.

Arbetet fortsätter efter årsskiftet
Under nästan två år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen.
Alla landsting och regioner kommer att fortsätta arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal, och formerna för detta kommer att utvecklas under 2019.

Senast uppdaterad 2018-11-23 11:08:48

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Johan Lundqvist HR-strateg HR-enheten 0734-47 12 35