Nya steg mot nya Region Blekinge

2018-06-18

Vid dagens extra sammanträde behandlade landstingsstyrelsen ärenden kopplade till sammanslagningen av Landstinget Blekinge och nuvarande Region Blekinge.
- Nu är våra viktigaste politiska beslut inför bildandet av nya Region Blekinge fattade, säger landstingsrådet Kalle Sandström (S).

Ännu återstår ett formellt regeringsbeslut för att ge klartecken för nya Region Blekinge. Det beslutet väntas komma i morgon.

Landstinget Blekinge är en hälso- och sjukvårdsorganisation, medan nuvarande Region Blekinge driver frågor om regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och fritid. Genom att gå samman vill man skapa bättre förutsättningar för att främja Blekinges utveckling och stärka länets attraktionskraft.

- En ny regional organisation ger Blekingeborna ett mer direkt demokratiskt inflytande, eftersom samtliga verksamheter i nya Region Blekinge kommer att styras av ett direktvalt parlament, regionfullmäktige, förklarar Kalle Sandström.

Vid tidigare sammanträden har landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige fattats beslut om den politiska organisationen och om den övergripande organisationsstrukturen för nya Region Blekinge. I dag fattade styrelsen också beslut om den inre strukturen, det vill säga vad de olika förvaltningarna inom Region Blekinge ska innehålla.

I och med ett annat av dagens styrelsebeslut står det nu även klart att högsta chef för nya Region Blekinge blir landstingsdirektören Peter Lilja. Blivande regiondirektören delar Kalle Sandströms positiva syn på den nya organisationsformen.

- I stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, samlas vi i en gemensam organisation med en enda politisk ledning och en enda ledning för alla anställda, säger Peter Lilja.

 Nya Region Blekinge planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Mer information om regionbildningen hittar du här.

 

Senast uppdaterad 2018-06-18 15:45:32