Nya personer utsedda vid dagens möte i regionfullmäktige

2018-10-22

Idag sammanträdde nya regionfullmäktige för första gången. I samband med sammanträdet utsåg fullmäktige ledamöter till olika politiska organ.

Regionfullmäktige

Ordförande: Birgitta Ståhl (M)
Förste vice ordförande: Peter Christensson (L)
Andre vice ordförande: Kalle Sandström (S)

Regionstyrelsen

Ordförande: Alexander Wendt (M)
Förste vice ordförande: Lars Karlsson (C)
Andre vice ordförande: Christina Mattisson (S)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Alexander Wendt (M)
Förste vice ordförande: Lars Carlsson (C)
Andre vice ordförande: Christina Mattisson (S)

Övriga ledamöter i arbetsutskottet

Emma Stjernlöf (M)
Christel Friskopp (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Björn T Nuradi (SD)

Alla ledamöter som finns i arbetsutskottet kommer att tituleras råd.

Andra val som gjordes var:

Revisorer: ordförande, Jan Björkman (S)
Valberedning: ordförande, Alexander Wendt (M)
Arvodeskommitté: ordförande, Lotta Hauffman (M)

Fullständig information om alla ledamöter som utsågs under mötet kommer att finnas här på vår webbplats under fliken Politik.
Vi uppdaterar information snarast möjligast och ber om överseende med att det kan ta lite tid.

Senast uppdaterad 2018-10-22 15:20:54

Kontakt för journalister

Madeleine Flood Madeleine Flood Kommunikationsdirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 19 och 0734-47 10 07