Sexfaldig ökning av sålda mässlingsvaccindoser i Blekinge

2018-02-08

Mässlingsutbrottet i Göteborg har lett till en kraftigt ökad försäljning av vaccindoser mot sjukdomen. I Blekinge var den sex gånger högre i januari i år jämfört med januari 2017.

- Det är mycket positivt både vad gäller förtroendet för vaccinationer i allmänhet och mot mässling i synnerhet. Det kommer att minska risken för utbrott framöver, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Mässlingsutbrottet i Göteborg tycks nu vara över. Sammanlagt insjuknade 28 personer från mitten av december till mitten av januari. Många personer som varit osäkra kring sin immunitet mot mässling har hört av sig till sjukvården och det har sålts fyra gånger fler mässlingsvaccindoser i Sverige under januari 2018 jämfört samma period 2017. I Blekinge har ökningen varit sexfaldig

Det är fortfarande viktigt att vara uppmärksam på sjukdomen hos icke-immuna personer som fått feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan. Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen börjar i ansiktet för att sedan sprida sig till bål, armar och ben. Om man misstänker mässling ska man inte åka till akutmottagning eller jourcentral utan istället kontakta 1177 för att få vidare råd om vårdnivå. Tidiga fall av mässling kan misstolkas som influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt.

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

• Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
• Vuxna födda mellan 1960 och 1980 som inte fått två vaccindoser
• Om man inte haft mässling
• Om man bara fått en dos vaccin
• Personer som avstått vaccination

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:50

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90