Landstinget vill bygga vårdcentral på busstorg

2018-01-29

Landstinget Blekinge vill bygga en ny vårdcentral i centrala Karlskrona. Planen är att vårdcentralen ska byggas på nuvarande busstorget vid Kungsplan på norra Trossö. Förutom vårdcentral planerar landstinget att folktandvård och mödrahälsovård ska finnas i de nya lokalerna.

Orsaken är att alla verksamheter som landstinget vill inrymma i det nya huset är i behov av bättre lokaler. Landstinget vill köpa den aktuella marken vid Kungsplan av Karlskrona kommun, som planerar att flytta busstorget till en annan plats. Samtidigt är Karlskrona kommun intresserad av att köpa Trossö vårdcentrals gamla lokaler (”gamla posthuset” på Stortorget) av landstinget. Där planerar kommunen att skapa ett kulturhus.

Landstingsstyrelsen godkände i dag den gemensamma avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge som beskriver de framtida planerna.

Avgift för kontakt vis videolänk

Avgiften som patienter betalar för kontakt med vården via videolänk ska vara samma som om du kommit på besök till vården. Det beslutade landstingsstyrelsen i dag, som ett tillägg till de beslut om avgifter i vården för 2018 som styrelsen tidigare beslutat om.

Måltiderna en del av vården

De måltider som produceras i Landstinget Blekinge ska vara en naturlig del av vården. Måltiderna ska även hålla hög kvalitet, smaka gott, vara näringsriktiga och följa principer för hållbarhet i hela måltidskedjan. För att säkra att landstinget lever upp till detta ska man nu börja följa en måltidspolicy, ett dokument som landstingsstyrelsen godkände vid dagens sammanträde.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:51