Landstinget Blekinge minskar kostnaderna för inhyrd personal

2018-05-08

Under första kvartalet 2018 kan Landstinget Blekinge nu se ett trendbrott i kostnaderna för den inhyrda personalen i vården. Det är ett långsiktigt arbete som nu börjar ge effekt.

Blekinge är ett av nio landsting där kostnaderna minskar för den inhyrda vårdpersonalen under det första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. 

– Vi har hela tiden vetat att frågan är komplex och att det behövs ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att få till stånd en förändring. Därför arbetar vi nu vidare utifrån den plan vi har med målet att vi ska bli oberoende av inhyrd personal., säger landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S).

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) den rapport som redovisar kostnaderna för den inhyrda personalen i samtliga regioner och landsting i landet. Totalt sett i riket forsätter kostnaderna att öka, men ökningstakten är mindre än tidigare. Samtidigt finns det alltså positiva tendenser inom många områden.

Landstingsdirektör Peter Lilja fortsätter:
– Vi har en minskning av andelen inhyrda läkare inom alla tre förvaltningarna; Blekingesjukhuset, primärvården och psykiatri- och habilitering. Andelen inhyrda sjuksköterskor har ökat, men det är något vi har kontroll över och vi tror att vi ska vända även den utvecklingen.

Minskningen beror på ett långsiktigt och målmedvetet arbete med åtgärder inom många olika områden. Bland annat har Blekinge lyckats väl med rekryteringar, några hyrläkare har till exempel valt att tacka ja till en anställning hos landstinget. Arbetssätt har förändrats på många håll. Även den ekonomiska uppföljningen har blivit bättre.

Framöver behöver inhyrningen minska i ännu snabbare takt för att nå målet om ett oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten till 1 januari 2019. Bland annat behöver lärdomar dras från de enheter som lyckats ändra arbetssätt för att komma till rätta med inhyrningen. Landstinget kommer också att jobba mer aktivt med läkarbemanning mellan förvaltningarna.

– Även om vi hela tiden behöver fortsätta att jobba med olika åtgårder så är det skönt att se att siffrorna har vänt och att vi nu ser en positiv trend, avslutar Peter Lilja.

Mer information:
Länk till Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbsida där resultatet presenteras.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:50

Kontakt för journalister

Kalle Sandström Kalle Sandström Landstingsråd (S) 0455-73 40 57 0734-47 10 11
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Jonas Kullberg Jonas Kullberg Personaldirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 42 och 0734-47 10 42