Idag ersätter dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftslagen

2018-05-25

En ny lag kring hantering av personuppgifter börjar gälla i EU och Sverige idag, den 25 maj 2018.

Visste du att vi i Landstinget Blekinge är skyldiga att behandla personuppgifter om dig när det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag? Det gäller till exempel alla medarbetare eller när du är patient i hälso- och sjukvården. Nu gäller en ny lag som stärker ditt skydd och dina rättigheter.

EU:s dataskyddsförordning ersätter från och med den 25 maj den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter.

De uppgifter som vi behandlar i enlighet med dataskyddsförordningen är exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer. Även uppgifter om din hälsa och andra så kallade känsliga personuppgifter kan förekomma.

På den här sidan hittar du mer information om dataskyddsförordningen och hur landstinget behandlar personuppgifter.

Senast uppdaterad 2018-05-25 07:58:45 av Emma Karlsson