Landstinget är med och skapar ny högisoleringsenhet

2018-10-17

Landstinget Blekinge är med och skapar en ny högisoleringsenhet för vård av patienter med allvarliga och mycket smittsamma sjukdomar. Den kommer att ligga på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö och drivas gemensamt av Södra sjukvårdsregionen, där Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge ingår.

En högisoleringsenhet är rustad för att kunna ta hand om patienter med livshotande sjukdomar som också är mycket smittsamma. Det gäller bland annat olika slag av blödarfeber, där den mest kända är Ebola som hade ett stort utbrott i Västafrika 2014-2015 och nu ytterligare ett pågående sedan några månader i Kongo. Blödarfeber orsakas av ett virus som ger blödningar i flera av kroppens organ.

- Men vi har också blödarfeber på närmare håll i Europa, berättar Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Blödarfeber i Europa

En typ av blödarfeber som kallas Krim-Kongo förekommer i sydöstra Europa samt Mellanöstern. Den sprids av en större art av fästing som nu också hittats i Sverige, dock utan att bära på smittan. Fästingarna i sin tur sprids av fåglar. Utöver olika typer av blödarfeber finns livshotande och smittsamma luftvägsinfektioner som till exempel Mers som förekommer i Mellanöstern. Vi måste även vara beredda på att initialt kunna hantera misstänkta fall av helt nya influensavirus av typen "Spanska sjukan".

- Hittills har vi kanske haft en patient av det här slaget vart tionde år i Sverige men misstänkta fall förekommer varje år. I en allt rörligare global värld sprids också smittor lättare, säger Bengt Wittesjö.

En specialiserad vårdplats till

Idag finns bara en högisoleringsenhet med en vårdplats i Sverige, placerad i Linköping. Om flera patienter skulle behöva den typen av vård samtidigt måste patienter istället skickas utomlands. Därför går nu sjukvårdsorganisationerna i södra Sverige samman och skapar en högisoleringsenhet på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten kommer att ha speciell ventilation och skyddsutrustning så att smittan inte sprids eller drabbar sjukvårdspersonalen.

- Vi kan ta hand om en patient med en sådan här allvarlig och smittsam sjukdom i max ett dygn här i Blekinge, sedan måste vi skicka patienten till en högisoleringsenhet. Därför känns det tryggt att vi får tillgång till ytterligare en plats på en högisoleringsenhet, säger Bengt Wittesjö.

Den nya högisoleringsheten i Malmö beräknas bli klar nästa år och kosta ungefär 3,3 miljoner kronor per år att driva. Landstinget Blekinges bidrag till det är 320 000 kronor per år, och landstinget får då för den summan också utbildning av den egna personalen och uppdatering av riktlinjer för den här speciella typen av vård.

Senast uppdaterad 2018-10-17 13:00:19 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90