Hälso- och sjukvårdsdirektör tillsatt

2018-02-05

Landstingsstyrelsen har beslutat att uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör i det nya Region Blekinge går till Lars Almroth, nuvarande förvaltningschef för Blekingesjukhuset.

Bakgrunden är att Landstinget Blekinge och Region Blekinge ska slås samman under namnet Region Blekinge. I den politiska organisation som ska styra nya Region Blekinge finns en samlad hälso- och sjukvårdsnämnd, i stället för olika nämnder för olika delar av vården, som i dagens Landstinget Blekinge.

För att nya Region Blekinge ska kunna fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att hälso- och sjukvården organiserar sig på samma sätt som politikerna valt att göra. Därför har landstingsdirektören Peter Lilja bedömt att det kommer behövas en hälso- och sjukvårdsdirektör.

Formellt är det landstingsstyrelsen som godkänner tillsättningen av alla högre chefer och styrelsen godkände i dag alltså Lars Almroth som hälso- och sjukvårdsdirektör. Han tillträder tjänsten den 1 maj

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:50