Flera fall av badsårsfeber i Blekinge

2018-08-01

Igår upptäcktes tre nya fall av badsårsfeber, vilket innebär totalt fem fall under juli i år. Alla de drabbade har badat i havet, fyra av dem i området runt Karlskrona.

Nu uppmanar smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö alla att vara extra uppmärksamma på symtomen.

​- Symtomen för badsårsfeber kan vara förvillande lika dem för rosfeber, inte sällan i kombination med svår allmänpåverkan, säger Bengt Wittesjö.

Badsårsfeber orsakas av en vibriobakterie som trivs i sött och bräckt vatten, framförallt nu med höga vattentemperaturer. Det finns inget samband mellan badsårsfeber och algblomning och badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet av kommunen.

Särskilt känsliga personer

Undvik att bada om du är äldre och har skadad hud, lider har en kronisk leversjukdom (inklusive en hög alkoholförbrukning), cancer, diabetes eller påverkat immunförsvar av sjukdom eller läkemedelsbehandling (som cellgifter, cortison eller andra immundämpande mediciner).

Extra uppmärksamhet

Om du har eller får sår i samband med bad är det viktigt att tvätta av såret med rent vatten och tvål. Tecken på infektion är ökande rodnad, svullnad och värk runt såret vilket brukar uppstå inom 1-3 dagar. Allvarliga symtom är feber och allmänpåverkan (uttalad trötthet, frossa, förvirring, kräkningar och diarré).

Vanligt penicillin hjälper inte

Bakterien är inte känslig för vanligt penicillin, som man använder vid klassisk rosfeber. 

- Därför är det viktigt att ta odling från sår innan antibiotikabehandling påbörjas. Störst risk för badsårsfeber löper äldre eller immunsvaga personer med tidigare sår, säger Bengt Wittesjö.

Kontakta vården

Ring 1177 vid tecken på sårinfektion och 112 vid svår allmänpåverkan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vibrioinfektioner och badsårsfeber.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:48

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90