Blekinge har ingen ökning av livmoderhalscancer

2018-06-05

- Vi har ingen ökning av antalet fall av livmoderhalscancer i Blekinge. Vi har följt utvecklingen noga och har istället sett en liten minskning de senaste fem åren, säger Lennart Mellblom som är överläkare i klinisk patologi på Blekingesjukhuset.

Regionala cancercentrum i samverkan presenterade idag en rapport som visar att totalt sett i hela landet har antalet kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer ökat de senaste åren. Men det gäller inte i Blekinge. Här har avdelningen för klinisk patologi, där cellproverna undersöks, noga följt utvecklingen sedan 2007. Under femårsperioden 2007 - 2011 insjuknade i medeltal 12 kvinnor om året i livmoderhalscancer.

- De senaste fem åren har den siffran i medeltal legat på 10,8 kvinnor om året, vi har alltså inte haft någon ökning av livmoderhalscancer här i Blekinge, säger Lennart Mellblom.

Provhanteringen

Regionala cancercentrum i samverkan menar att den ökning som skett på vissa håll i landet beror på att en liten andel av proverna med cellförändringar inte har fångats upp i laboratoriernas analyser. Kvinnorna har, trots att de fått besked om att provet varit normalt, senare fått livmoderhalscancer. Regionala cancercentrum i samverkan misstänker att kvaliteten på provhanteringen försämrats.

- Men våra prover har inte försämrats, vi har en hög kvalitet på provhanteringen i Blekinge. Tvärtom skedde en förbättring när vi införde ny teknik 2010 och vårt laboratorium är ackrediterat av Swedac (Statens kontrollorgan för ackrediterad verksamhet), berättar Lennart Mellblom.

De förbättringar vid omgranskning av tidigare normalbedömda prover från cancerdrabbade kvinnor, som Regionalt cancercentrum föreslår, infördes i Blekinge för flera år sedan.

- Men vi upplever varje cancerfall som ett misslyckande och vill förstås få ner siffran till noll i Blekinge. Att gå på cellprovskontroll är ojämförligt det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, tillägger Lennart Mellblom.

Kontakt för journalister

Lennart Mellblom, överläkare klinisk patologi  tel 070-576 37 13.

Kontakt för patienter

Bodil Ehn, mödrahälsovårdsöverläkare  tel 0734 - 47 11 63.

 

 

Senast uppdaterad 2018-06-05 15:35:10 av Gunilla Lindgren