Blekinge minskar kostnaderna för hyrpersonal mest i landet

2018-09-24

Under andra kvartalet 2018 var Blekinge det landsting som minskade sina kostnader för inhyrd vårdpersonal mest i hela landet jämfört med samma period 2017.

Den minskning av kostnaderna som började bli tydlig redan i första kvartalet har alltså fortsatt.

Kostnaderna under andra kvartalet minskade med 30%. I pengar motsvarar det en minskning med cirka 13 miljoner kronor. I landet totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med ca 6% under samma period.

 – Även om vi inte nått ett oberoende av inhyrd personal är det är oerhört glädjande att vi nu kan börja se ett positivt resultat av vårt arbete. Psykiatrin har varit framgångsrika i sitt arbete under lång tid och nu minskar kostnaderna även inom Blekingesjukhuset och primärvården. Det är många inom våra verksamheter som jobbar hårt för att vi ska nå målet att bli oberoende av hyrpersonal, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

 Landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S) fortsätter:
– Det är glädjande att vi nu kraftigt minskar kostnaderna. Inte minst ur ett patientperspektiv är det viktigt att vi vänder trenden. Vi kan också konstatera att de politiska beslut vi tagit nu ger resultat.

Flera faktorer bakom framgången
Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som nu börjar ge resultat och flera olika faktorer ligger bakom det minskade användandet av hyrpersonal. Bland annat har några läkare valt att gå från inhyrd till att påbörja en anställning i landstinget.

 – Det ska vara attraktivt att arbeta i landstinget Blekinge, att läkare återvänder som anställda och att våra kostnader för inhyrda sjuksköterskor minskar, är ett tecken på att det faktiskt är så. Hyrläkare som är intresserade av en anställning erbjuds individuell information om pension och övriga anställningsförmåner. Vi hoppas att fler som idag jobbar som inhyrda ska se förmånerna med en anställning och vilka möjligheter det ger att vara delaktig i att utveckla vården i våra verksamheter, säger HR-direktör Jonas Kullberg.

Totalt i riket har nio landsting och regioner minskat sina kostnader för andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2017. Däremot har den totala kostnaden i riket ökat men i betydligt lägre takt än motsvarande period i fjol.

Oberoende senast 1 januari 2019
Under nästan två år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten senast den 1 januari 2019.

– Det är ett ambitiöst mål och vi ser att vi har kommit en bra bit på vägen, det framgår inte minst av senaste uppföljningen. Nu jobbar vi vidare mot målet – det är det som är vårt fokus nu, avslutar Peter Lilja.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:48

Kontakt för journalister

Kalle Sandström (S) Kalle Sandström (S) Ekonomifrågor, ordförande Landstingsstyrelsen 0455-49 575, 0734-47 10 11
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Jonas Kullberg Jonas Kullberg Personaldirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 42 och 0734-47 10 42