Billigare tandvård när tandvårdsbidraget höjs

2018-04-12

Den 15 april fördubblas beloppen för det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Alla som är 23 år eller äldre får ett bidrag den första juli varje år som kan användas till att betala för tandvård.

Bidragets storlek varierar beroende på hur gammal du är. Från den 15 april gäller följande belopp:

  • Från och med det år du fyller 23 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

De nya beloppen för bidraget räknas också in i priserna för frisktandvård (abonnemangstandvård).

Nytt bidrag i juli varje år

Det är riksdagen som har beslutat om att höja det allmänna tandvårdsbidraget. Du får ett nytt bidrag den första juli varje år. Bidraget dras av när du betalar för din tandvård. Du kan spara bidraget upp till två år.

Läs mer om tandvård på 1177.se

Senast uppdaterad 2018-04-12 10:11:43 av Malin Bodenholm