Beslut om kraftfulla åtgärder för att förbättra ekonomin

2018-02-05

Landstinget Blekinge kommer att vidta en rad kraftfulla åtgärder för att klara budgeten för 2018. Det beslutet fattade landstingsstyrelsen vid ett extra sammanträde i dag.

Bakgrunden till förslaget är att landstinget redan nu ser ut att göra ett underskott vid årets slut. Att det sedan tidigare är känt att landstinget kommer att ha ett underskott för 2017 förstärker bilden av att landstinget behöver minska sina kostnader.

Landstingets ekonomiska resultat för 2018 beräknas för närvarande bli 69,5 miljoner kronor sämre än budget, vilket innebär ett underskott på 56,4 miljoner kronor. I budgeten har landstinget nämligen räknat med ett överskott på 13,1 miljoner kronor, vilket bland annat behövs för att återställa ett underskott från tidigare år.

Det pågår redan arbete som gjort att landstingets kostnader inte ökar lika snabbt som tidigare. Men mer behöver göras. En av de åtgärder som landstingsstyrelsen beslutade om är därför att införa ett så kallat ekonomiskt stabsläge. Det innebär att det råder stark restriktivitet vid beviljande av utbildning och resor för landstingets personal och vid behov av att anställa ny personal.

Kraftig minskning av inhyrd personal

En stor kostnad som landstinget behöver minska kraftigt är den för inhyrd personal. Landstingsstyrelsen beslutade att kostnaderna för inhyrd personal ska minska med minst 60 miljoner kronor under 2018. Landstinget Blekinge deltar redan i ett nationellt samarbete för att bli oberoende av inhyrd personal.

En liten ljusglimt som rör ekonomin är att landstinget enligt en ny prognos får mer skatteintäkter än beräknat i budgeten. Även statsbidragen för läkemedel i öppen vård kommer att bli större än vad landstinget räknat med.

Ärendet om ekonomin för 2018 går nu vidare för behandling av landstingsfullmäktige, landstingets högsta beslutande församling. Landstingsfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet den 12 februari.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:51