Berätta om din hälsa och dina livsvillkor

2018-05-03

I mars skickade Folkhälsomyndigheten och landstinget ut enkäten Hälsa på lika villkor till över 7 000 invånare i Blekinge län. Nu i dagarna går den sista påminnelsen ut, så om du har fått en enkät hem till dig hoppas vi att du tar dig tid att berätta om din hälsa och dina livsvillkor.

Vi kan då få en gemensam bild i länet av de behov som finns och utifrån det bättre planera och prioritera våra insatser. Din medverkan är därför mycket viktig för oss på landstinget, länsstyrelsen och i länets kommuner. ​I dagarna får alla som har fått enkäten en påminnelse om att svara.

Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Resultaten blir ett underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du läsa mer om undersökningen
Information om undersökningen och om tidigare års undersökningar 

Kortare information om undersökningen men också information om det nuvarande utskicket 

Frågor och svar om undersökningen Hälsa på lika villkor 

Senast uppdaterad 2018-05-03 12:43:55 av Emma Karlsson