Nu finns barnlotsar i vården i hela Blekinge

2018-12-04

Efter årsskiftet kommer det att finnas barnlotsar i vården i alla Blekinges fem kommuner. De ska hjälpa barn och ungdomar, och deras föräldrar, att hitta till rätt hjälp i vården.

Barnlotsarna är en del i primärvårdens satsning på första linjen för psykisk hälsa. Nu är verksamheten utbyggd så att det finns tillgång till barnlotsar i alla fem kommunerna i länet. De är knutna till vårdcentralerna och ska hjälpa barn och ungdomar att få rätt hjälp när de mår dåligt.

- Tanken är att korta vägen till behandling genom att lotsa dem till rätt insatser, så att barnen snabbt får rätt hjälp. Barnen ska slippa fara runt i systemet, säger primärvårdschefen Ros-Marie Nilsson.

Fyra barnlotsar

Barnlotsfunktionen består av totalt fyra personer: en psykolog, två kuratorer/psykoterapeuter och en kurator, som nu också ska hjälpa barn och unga att hamna rätt i vården och de delar sin tid mellan olika vårdcentraler i länet. Barnlotsfunktionen har också en medicinsk sekreterare knuten till sig. De samarbetar bland annat med barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), skola och socialtjänst. Blekinge är ett av få län som erbjuder den här hjälpen.

- Det är viktigt för barnen att tröskeln till hjälpen är låg. Det gäller att angripa problemen så snabbt som möjligt, ett litet problem kan snart bli stort om det inte tas om hand i tid, berättar Helena Jardbrink som är avdelningschef för första linjen för barns och ungas psykiska hälsa.

Stort behov

Verksamheten vänder sig till barn och unga upp till 18 år. De som hör av sig till barnlotsarna har ofta svårigheter med oro, nedstämdhet, problem i skolan eller konflikter i hemmet. Barnlotsen nås på samma telefonnummer i hela länet, 73 10 16. Det är en återuppringstjänst där någon alltid ringer tillbaka.

- Behovet är stort. När vi började spred det sig snabbt att vi finns och efterfrågan har exploderat så den här hjälpen har saknats, säger Helena Jardbrink.

Senast uppdaterad 2018-12-05 15:51:49 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Ros-Marie Nilsson Ros-Marie Nilsson Förvaltningschef Primärvården 0455-73 54 18 och 0734-47 12 93
Helena Jardbrink Avdelningschef Kallinge och Bräkne-Hoby vårdcentraler, Första linjen för barns och ungas hälsa 0457-73 17 43, 0734-47 14 95
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90