Nyheter och pressmeddelanden

Här visas alla nyheter och pressmeddelanden från Landstinget Blekinge.

 • Nu rullar läkarbilen även i Karlskrona

  2016-12-09 Nyhet, Pressmeddelande

  Sedan månadsskiftet har flera vårdcentraler i Karlskrona utökat möjligheten att göra hembesök hos patienter. Det är fortsättningen på den läkarbil som infördes på prov i Ronneby för snart ett år sedan.

 • Patientsäkerhetspriset 2016 tilldelas psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen

  2016-12-01 Nyhet, Pressmeddelande

  Psykiatriska akut- och intensivvårdsavdelningen i Karlskrona är årets pristagare av Landstinget Blekinges patientsäkerhetspris, som delades ut idag, torsdag, av landstingsdirektör Peter Lilja.

 • Hållbarhetspriset 2016 tilldelas Henrik Lövgren och Olof Ljungberg

  2016-11-28 Nyhet, Pressmeddelande

  Henrik Lövgren och Olof Ljungberg är årets pristagare av landstingets hållbarhetspris, som delades ut idag, måndag, av landstingsfullmäktige.

 • Trivseln på landstinget har ökat

  2016-11-10 Nyhet, Pressmeddelande

  Årets medarbetarenkät bland de anställda på landstinget i Blekinge visar att personalen uppfattar sin arbetssituation som mer positiv än vid förra mätningen.

 • Snabbare vård med diagnostiskt centrum

  2016-10-31 Nyhet, Pressmeddelande

  Om du misstänks ha cancer eller en annan allvarlig sjukdom kan du snabbutredas för att fortare få den vård som du är i behov av. Det är målet med diagnostiskt centrum som öppnar på Blekingesjukhuset i Karlshamn idag.

Senast uppdaterad 2016-10-20 16:17:51 av Gunilla Lindgren

Prenumerera

Prenumerera på våra nyheter och pressmeddelanden genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS