Lex Maria om utdraget omhändertagande

2018-07-03

Landstinget Blekinge anmäler en händelse med utdraget akut omhändertagande till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Vid en röntgenundersökning såg verksamheten en förstoring av stora kroppspulsådern på patienten. Patienten blev hänvisad till akutmottagningen med symtom som just då inte var allvarliga.

Patienten som är i 70-årsåldern fick sedan vänta på akutmottagningen, eftersom det uppstod en osäkerhet om det fortsatta omhändertagandet. I samband med att en läkare undersökte patienten blev hens symtom akut sämre. Trots att patienten hade ett livshotande tillstånd, kunde hen stabiliseras och transporteras till Malmö för ett akut ingripande som gav lyckat resultat.

Den genomförda utredningen visar att det fanns oklarheter kring omhändertagandet som inte gällde de medicinska insatserna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada och i anmälan till Ivo redovisas förbättringsförslag.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-07-03 11:42:13 av Malin Bodenholm

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90