Lex Maria om saknad läkare

2017-12-21

Landstinget Blekinge anmäler en händelse där en narkosläkare i beredskap inte gick att nå till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

En patient i 35-årsåldern drabbades av en blödningskomplikation efter en operation. Det togs beslut om att en ny sövning var nödvändig, men det gick inte att nå den narkosläkare som skulle finnas i beredskap. Situationen kunde klaras upp genom att en narkosläkare som inte var i tjänst kunde komma akut och hjälpa till med den nödvändiga sövningen.

Händelsen med svårighet att nå den tänkta läkaren har utretts och förbättringar har vidtagits. Landstinget Blekinge skickar en anmälan till Ivo enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-12-21 11:56:04 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90