Lex Maria om psykiatrisk tvångsvård

2018-06-12

En patient, som vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, släpptes ut från en vårdavdelning trots att det fanns ett nödvändigt behov av psykiatrisk slutenvård. Detta medförde risk att patienten skulle skada sig själv eller andra. Patienten omhändertogs dock inom kort av polis och togs till en annan psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för Vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-06-12 13:13:54 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90