Lex Maria om lossnad nål

2018-01-18

I samband med att en ögonoperation skulle avslutas lossnade en spolnål från sitt fäste på sprutan. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Efter händelsen uppstod en blödning i patientens öga och denne drabbades under några veckor av en tillfällig synförsämring. Synen återgick senare till den nivå som patienten hade innan operationen.

Händelsen har utretts och anmäls nu av Landstinget Blekinge till Ivo enligt lex Maria. Något fel på sprutan kunde inte upptäckas. Det inträffade tros ha berott på att spolnålen inte hade låsts fast i rätt läge.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-01-18 12:57:07 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90