Lex Maria om läkemedelsändringar

2018-10-30

En patient fick förändrad medicinering genom att ett läkemedel sattes ut och ett annat sattes in. Detta ledde i sin tur till att ett tredje läkemedel fick en mycket förhöjd styrka. Denna kraftigt förhöjda styrka innebar en stor risk för allvarliga biverkningar. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektion för Vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Det var känt att läkemedelsändringarna kunde innebära en risk för patienten. Det planerades ändå inte för någon uppföljning i tillräckligt stor omfattning, vilket ökade risken för biverkan och dessutom medförde en risk för att dessa inte skulle ha upptäckts i tid. Patienten fick däremot inte dessa biverkningar och inte heller några som helst men av läkemedelsändringen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-10-30 12:09:01 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90