Lex Maria om höjd morfindos

2018-04-06

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse där en patient avled efter att ha fått morfin som smärtlindring vid cancer i livets slutskede.

Det var tidigare i år som patienten, i 90-årsåldern, vårdades med smärtor på grund av cancer. Patienten var i livets slutskede på grund av sjukdomen och behandlades i sitt hem med morfinpump. Behandlingen bedömdes vara otillräcklig och dosen höjdes kraftigt.

Patienten blev sämre under det närmaste dygnet och vid kontakt med sjukhuset beslutades att dosen skulle sänkas. Patienten hann dock avlida innan sänkningen kunde genomföras. Landstinget har utrett händelsen, då doshöjningen upplevs ha bidragit till försämringen. Men det går inte att med säkerhet slå fast att det finns ett samband. Landstingets utredning kommer i och med lex Maria-anmälan att granskas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-04-06 12:08:14 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90