Lex Maria om förväxlade dränageslangar

2018-08-23

Två så kallade dränageslangar blev förväxlade och en patient i 80-årsåldern fick medel insprutat till njuren i stället för till lungsäcken. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Medlet skulle sprutats in i patientens lungsäck, men gavs nu felaktigt i den slang som var placerad i ena njuren. Personalen upptäckte misstaget direkt och satte omedelbart in akuta åtgärder med extra spolning och övervakning. Någon påverkan på patientens njurfunktion kunde aldrig konstateras.

Händelsen har bedömts kunnat innebära en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till Ivo. 

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-08-23 21:02:11 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90