Lex Maria om försenad utredning

2018-04-03

Patienten skickades till en röntgenundersökning som visade misstanke om allvarlig sjukdom. Men den fortsatta utredningen av patienten dröjde i sju månader. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

En patient besökte i mars 2017 sin vårdcentral för värk, och en röntgenundersökning beställdes. Undersökningen utfördes tre och en halv månad senare och svaret visade att det fanns misstanke om att patienten hade en allvarlig sjukdom. Läkaren som beställde röntgenundersökningen fanns då inte längre kvar på vårdcentralen och rutinerna för bevakning av svaret följdes inte. Det fick till följd att svaret hittades först efter sju månader, i februari i år, i samband med att patienten ringde och undrade över vad undersökningen visade.

Lyckligtvis visade det sig efter utredning att patienten inte hade någon allvarlig sjukdom, men detta har ingen betydelse för själva anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-04-03 13:32:57 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18