Lex Maria om försenad handläggning

2018-10-10

En patient i 60-årsåldern blev remitterad till en av Blekingesjukhusets specialistmottagningar med två olika frågeställningar. Den ena frågeställningen blev nedprioriterad och det ledde till att läkarbedömningen inte blev av förrän mer än sex månader senare. Landstinget Blekinge anmäler nu den kraftigt försenade handläggningen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

När patienten väl undersöktes av läkare fick hen en cancerdiagnos och har nu en pågående behandling. Det inträffade har utretts och arbetssättet förändras nu så att liknande fördröjningar undviks.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-10-10 11:45:11 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90