Lex Maria om försenad handläggning

2018-08-24

Landstinget Blekinge anmäler en försenad handläggning av en hjärtklaffsjukdom till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Patienten hade kunnat opereras i ett lugnt skede och sannolikt med en mindre omfattande operation, om handläggningen hade varit snabbare. Hen blev nu opererad akut och operationen blev mer omfattande än vad som sannolikt hade varit nödvändigt om den skett tidigare.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-08-24 12:02:51 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90