Lex Maria om försenad cancerdiagnos

2018-02-16

Landstinget Blekinge anmäler en försenad cancerdiagnos till Inspektionen för Vård och Omsorg(Ivo) enligt lex Maria.

Patienten remitterades hösten 2016 till specialisttandvården för utredning av en slemhinneförändring i munhålan. Den planerade utredningen skjuts upp till våren 2017, enligt patientens önskemål. Den planerade kallelsen från specialisttandvården blir ändå inte av på våren, utan en ny remiss kommer till specialisttandvården under sommaren 2017. När patienten kommer in för utredning under hösten 2017 konstateras en cancerdiagnos och patienten vårdas vidare enligt gällande rutiner.

Händelsen har utretts och anmäls nu av Landstinget Blekinge till Ivo enligt lex Maria. Förändrade remissrutiner på specialisttandvården ska säkerställa att liknande händelser inte inträffar igen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-02-16 13:01:13 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Håkan Bergevi Håkan Bergevi Förvaltningschef Folktandvården 0455-73 64 00 och 0734-47 17 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90