Lex Maria om fördröjd handläggning

2018-03-23

Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria med anledning av en akut handläggning som drog ut på tiden. Den anmälda händelsen inträffade under 2017 när en kvinna i 75-årsåldern drabbades av ryggmärgspåverkan till följd av spridd cancer.

Denna typ av tillstånd ska handläggas mycket skyndsamt, men i flera led blev handläggningen fördröjd. Det tog över ett dygn innan beslut om behandling kunde tas och då var operation inte längre något alternativ. Det går inte att med säkerhet fastställa att en snabbare handläggning hade ändrat på det beslutet.

Händelsen har utretts som en allvarlig vårdskada och anmäls därför till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-03-23 11:44:45 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90