Lex Maria om felaktig blodtransfusion

2018-03-01

En kvinna i 80-årsåldern fick blod som var avsett för en annan patient. Förväxlingen skedde i samband med en akut operation där blod skulle ges. Blodgrupperna stämde överens och patienten tog ingen skada av förväxlingen. Händelsen är utredd och anmäls nu av Landstinget Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Kvinnan opererades akut på grund av en blödning. På operationsavdelningen pågick samtidigt en annan akut operation av en patient som också var i behov av blod. De beställda blodpåsarna till de två operationerna hade samma blodgrupp. Under den pressade situation som rådde i det akuta läget skedde ett misstag gällande identitetskontrollen. Händelsen har föranlett ytterligare granskning av de rutiner som redan finns.

 Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-03-01 11:48:20 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90