Lex Maria om fall

2018-08-28

En patient i 80-årsåldern föll medan han låg inne på sjukhuset. Fallet resulterade i ett lårbensbrott som inte kunde opereras och patientens tillstånd försämrades de närmaste dagarna. Han avled en vecka senare. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Patienten var sjuk och svag sedan tidigare. Efter att ha blivit akut sämre blev han inlagd på sjukhuset. För att undvika att han skulle falla på avdelningen beslutade verksamheten om att sätta in förebyggande åtgärder. Patienten föll ändå, men då utan att skada sig. Några ytterligare fallförebyggande insatser sattes aldrig in. Några dagar senare föll han igen och bröt då lårbenshalsen.

Händelsen har utretts och utredningen visar att de fallförebyggande åtgärderna borde skärpts ytterligare efter det första fallet. Utredningen skickas nu till Ivo som en lex Maria-anmälan för granskning och beslut.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-08-28 11:55:14 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90