Lex Maria om bristande antibiotikabehandling

2018-11-01

En patient i 80-årsåldern fick en behandling mot infektion som visade sig ha brister. Svaret på bakterieodlingen visade att patienten borde ha fått en mer riktad antibiotikabehandling och planerad uppföljning. Landstinget Blekinge anmäler nu bristerna i samband med behandlingen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

En månad efter det första besöket kom patienten tillbaka och det visade sig nu att infektionen med samma typ av bakterier fanns kvar med risk för allvarliga komplikationer. Patienten behövde vård på sjukhus under en längre tid och den medicinering som hen behövde resulterade i mycket besvärande biverkningar.  

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2018-11-01 11:57:47 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90